Translate

пʼятниця, 14 грудня 2018 р.

7 грудня 2018 року в бiблiотецi-фiлiii №2 iм. К. Г. Паустовського була проведена лекцiя "Молодь i Закон" до Мiжнародного Дня прав людини. Вже стало традицiею проводити заходи до цiеii дати. Багаторiчний досвiт своiiх партнерiв:адвокатiв, юристiв i викладачiв по праву, дозволив провести лекцiю бiблiотекарям для читачiв. Працiвники бiблiотеки продемонстрували iсторичний фiльм, який розповiдае про iсторiю свята. У 1948 роцi Генеральною Асамблеею ООН була прийнята Всесвiтня декларацiя прав людини. Це сталося 10 грудня i з того часу цей день вiдзначаеться у багатьох краiiнах як День прав людини. А ще ранiше, у 1917 роцi з,явилася одна з перших Декларацiй прав людини. В нiй було проголошено рiзнi права i свободи, причому як для дорослих, так i для дiтей:право на виховання i освiту, розвиток своiiх можливостей та вiльне вираження думок. На заходi пройшла презентацiя тематичноii виставки-перегляду "Рiвнi права i свободи особистостi", яка знайомить читачiв як треба користуватися своiiми правами. Викладаючи лекцiю бiблiотекарi запропонували присутнiм звернути увагу на навчальний посiбник "Водне право Украiiни", "Земельне право", "Господарське право", "Цивiльне право", "Житлове право", "Референдне право Украiiни", "Екологичне право Украiiни", на тлумачний словник "Юридичнi термiни"" i на Конституцiю Украiiни. Конституцiя Украiiни заклала фундаментальнi принципи дiяльностi держави. Готуючись до лекцiii, бiблiотекарi ставили за мету якома детальнiше розглянути реальнi права украiiнського народу i пiдвищити рiвень правосвiдомости читачiв. Також провели спiлкування по праву з iноземними студентами-громадянами Iндiii, вони навчаючись у навчальних закладах нашоii краiiни повиннi знати своii права та обо,язки. Посiбники на виставцi допоможуть засвоiiти дисциплiни по праву i пидготовки до семiнарських та практичних занять, iспиту, написання реферату, дипломноii работи. Високий рiвень правовоii освiти- це не лише загальна потреба суспiльства, а й вимога нацiонального законодавства.Немає коментарів:

Дописати коментар